مرور برچسب

کاظم معتمد نژاد

وقتی استادی می رود: درگذشت کاظم معتمد نژاد

کاظم معتمد نژاد استاد ارتباطات 1313-1392 در سرزمینی که واژه «استاد» مدتها است معنای واقعی خود را از دست داده است، مرگ یک استاد حقیقی، به معنایی عمیق دردناک و جبران ناپذیر است. سال های سال زمان نیاز خواهد بود تا فرزانه ای دیگر همچون…