مرور برچسب

کارگاه نظریه بوردیویی

کارگاه: نظریه بوردیویی با تاکید بر نظام دانشگاهی (پاورپوینت)

روز یکشنبه اول تیر ماه 1393، کاراه مشترکی به وسیله انسان شناسی و فرهنگ و گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیفات و فناوری، برگزار شد. این کارگاه هشت ساعته به تشریح و تحلیل اندیشه بوردیو با تاکید بر نظریه او…