مرور برچسب

کارگاه ترجمه آلمانی

کارگاه ترجمه آلمانی(۱): گفتگوی پیر بوردیو و گونتر گراس

برای تمرین ترجمه، یکی از راه ها، ترجمه آزمایشی است، یعنی ترجمه متتی که پیشتر ترجمه شده و مقایسه آن با ترجمه انجام شده . متن زیر نخستین متنی است که در این صفحه عرضه می شود و به تدریج متون دیگری در آن ارائه خواهند شد. این متن بر اساس سایت…