مرور برچسب

کارشناسی

نمونه سئوالات درس “جامعه و فرهنگ”

کارشناسی دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)- نیم سال اول 1384-85 زمان: 90 دقیقه (20 نمره) 1- بیگانه‌ترسی (xenophobia) چه رابطه‌ای با رشد یا عدم رشد فرهنگی دارد؟(4 نمره) 2- جهانی شدن مدرن چه تغییراتی با چه پی‌امدهایی…

نمونه سئوالات درس”مبانی انسان‌شناسی”

دوره کارشناسی انسان‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیم سال دوم 1383-84 زمان: 90 دقیقه (20 نمره) 1- مفهوم ضربة فرهنگی را تشریح کنید(3 نمره) 2- انواع خانواده را از لحاظ مکان پس از ازدواج تعریف کنید(2 نمره) 3- سه مفهوم…