مرور برچسب

ژورنالیسم ایرانی

طوفان اطلاعاتی ما را خواهد برد: گفتگو با ناصر فکوهی

منوچهر دین پرست شما جزو آن دسته از استادان حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی هستید که تعلق خاطری به پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، دارید و برخی از آثار این جامعه شناس را به ایرانیان معرفی کردید. من هم بد نمی بینم که صحبتمان را از تعبیری که…