مرور برچسب

ژاک آلن میلر

فروید بازیافته: گفتگو با ژاک آلن میلر

برگردان ناصر فکوهی ژاک آلن میلر فارغ التحصیل مدرسه عالی تربیت مدرش (اکول نورمال) و استلد فلسفه استو. در سال های 1960 او با اندیشمندانی چون لوئی آلتوسر، رولان بارت، ژاک دریدا و میشل فوکو همکاری داشت. میلر در سال 1964 با ژاک لاکان آشنا شد،…