مرور برچسب

چشم اندازهای جدید آموزش و پژوهش در نگاهی بین رشته ای

پایان آکادمی یا آغاز دوره‌ی جدید!؟

سارا فرجی گزارش نشست «چشم اندازهای جدید آموزش و پژوهش در نگاهی بین رشته ای» «چشم‌اندازهای جدید آموزش و پژوهش در نگاه بین‎ رشته ‎ای انسان‌شناختی» عنوان نشستی بود که چندی پیش در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. سخنران این نشست…