مرور برچسب

پیکاسو

پاره های هنر (۲۰)، پیکاسو: چرا به حزب کمونیست پیوستم؟

برگردان ناصر فکوهی ترجیح می دادم با یک تابلو به شما پاسخ بدهم چون من نویسنده نیستم. اما از آنجا که نمی‌توانم رنگ‌هایم را با تلگراف برایتان بفرستم، تلاش می‌کنم چند کلمه‌ای بگویم... پیوستن من به حزب کمونیست در ادامه منطقی خط زندگی‌ام،…