مرور برچسب

پیربوردیو

درسگفتارهای کلژدوفرانس، مانه: یک انقلاب نمادین(۴۱)

پیر بوردیو برگردان ناصر فکوهی اما مانه ابدا چنین نمی‌کند: او در کارگاه نقاشی است و کار خود را انجام می‌دهد و از منظره زمینه تابلو، یک زنده می‌سازد. از این موضوع در دربار ناپلئون سوم صحبت می‌شد، این روش بسیار متداول بود. همه می‌دانستند…

درسگفتارهای کلژدوفرانس، مانه: یک انقلاب نمادین(۳۸)

تصویر: پل دولاروش پیر بوردیو برگردان ناصر فکوهی رویکرد تفسیری من در بخشی از صحبت‌های قبلی‌ام به نسبت‌های طلایی در یک نقاشی از جمعیت اشاره کردم که نمی‌توان آنها را با ماشین حساب به دست آورد: ابزار محاسبه ما باید در چشمهایمان باشد و…

مانه: یک انقلاب نمادین (۱۰)

پیر بوردیو برگردان ناصر فکوهی تصویر: ماهیگیری اثر ادوارد مانه چند سال پیش کتابی منتشر کردم با عنوان « سخن گفتن، به چه معنا است؟» (1). در این کتاب به متونی استناد کرده بودم که اتفاقی به دستم رسیده بودند: روزی وقتی داشتم از خیابان سن…

پیر بوردیو/ مانه یک انقلاب نمادین (۸)

یک برنامه پژوهشی ناممکن: فضای نقد در این‌جا باز می‌خواهم یکی از اظهار‌نظر‌های قاطعانه و دلبخواهانه‌ام را مطرح کنم، اما فکر می‌‌کنم آن‌چه را در این برنامه مشغول کارکردن بر آن هستم، بیش‌تر از آن‌که به نظر می‌رسد، بنیادین باشد، هر‌چند در…

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۵)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش پنجم مسائل روش - وقتی من جوان تر بودم، همه چیز جنبه سیاسی داشت... اما تاریخ به ما آموخته است که نسبت به گفتمان هایی که یک سویه هستند، بد گمان باشیم، گفتمان هایی که از آنها نمی توان خارج شد و خود را به سرعت در…