مرور برچسب

پیامدهای اجتماعی بومی‌گزینی

پیامدهای اجتماعی بومی‌گزینی

گفتگوی نشریه دانشجویی «صبح» با ناصر فکوهی یازدهم آبان ماه 1387 طرح بومی‌گزینی ضد تمرکززدایی و عامل ایجاد تنش است صبح: امسال شاهد اعمال طرح بومی‌گزینی توسط دولت در پذیرش دانشجویان بودیم. با اعتراض‌هایی که صورت گرفت، طرح بومی‌گزینی…