مرور برچسب

پوست

اندیشه های تصویری(۳): پوست

ناصر فکوهی (طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی) اندیشمندی می گفت: «پوست ژرف ترین اندام انسانی است». این لایه سطحی و تا به این حد عمیق، جدای ابعاد بیولوژیک و یا به برکت این ابعاد چه چیز را در خود نهفته دارد؟ چه سازوکاری در یک تماس هست که چنین…