مرور برچسب

پدیده پوپولیسم

لوتی گری یا لومپنیسم: گفتگو با ناصر فکوهی

پژمان موسوی پیش از هر چیز بگویم، ابعاد تاریخی و فلکلوریک این موضوع به هیچ عنوان در تخصص من نیست، و به حوزه مطالعات مردمی و تاریخ گذشته ایران بر می گردد. آنچه من در اینجا درباره اش صحبت می کنم عمدتا به تاریخ معاصر یعنی یک صد ساله اخیر و…