مرور برچسب

پایان جهان

اندیشه های تصویری(۲): پایان جهان

ناصر فکوهی (طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی) پایان جهان شاید به آغاز مفروض آن، به جشن و کارناوالی بزرگ شباهت داشته باشد از نورها، صداها، انفجارها، گذار بی رحم از نظم به بی نظمی، همانگونه که در آغاز، گذاری دردناک از بی نظمی به نظم در انتظار…

پایان جهان : روایتی تکراری از بحرانی استثنایی

با فرا رسیدن تاریخ اسطوره ای، گاه مضحک و گاه هراسناکِ 21 دسامبر 2012، تاریخی که بنا بر باورهای گروهی از اقوام «مایا»، پایان جهان است، گروه های مختلف اجتماعی، گروه هایی از مردم، هر روز بیش از پیش از خود سئوال می کنند که آیا واقعا فاجعه ای در…