مرور برچسب

پارازیت

درباره پارازیت های ماهواره ای: گفتگو با ناصر فکوهی

1. چنانچه می دانید به زودی وزیر اطلاعات به مجلس می رود تا در برابر پرسش های نمایندگان مجلس درباره تشدید پارازیت های ماهواره ای و خطرات جانی و روانی که برای مردم تهران دارد، پاسخگو باشد. عموما دولت ها این حق را برای خود قائل هستند که برای…