مرور برچسب

وضعیت پایگاه اجتماعی دولت روحانی

بررسی بازخوردهای اجتماعی روند مذاکرات در لوزان در گفت‌وگو با ناصر فکوهی

عاطفه شمس : نباید جامعه را بی‌اندازه خوشبین کرد بدون شک این توافقنامه، در نخستین مرحله ایجاد شادی زیادی کرد اما این شادی در بسیاری از موارد در نزد مردم عادی، با توهم زیادی همراه است. برای بسیاری از افراد، توافقنامه که صرفا مقدمه‌ای…