مرور برچسب

وضعیت نظام دانشگاهی

سرانجام صندلی های خالی؛ تاملی انتقادی بر وضعیت نظام دانشگاهی: گفتگو با ناصر فکوهی

روزنامه ایرن چند روز پیش دکتر روحانی، در دانشگاه اعلام کردند، دانشگاهیان سکوت‌شان را بشکنند، از آن جا که من خود هیچ گاه از کسانی نبودم که سکوت کرده باشم، معتقدم رسالت یک جامعه‌شناس، رسالتی انتقادی است. این را هم تاریخ و هم وضعیت امروز…