مرور برچسب

وایمار

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار 1 / گوته، شیلر، حافظ، شکسپیر و باوهاس در شهری به آرامش بهشت / آلمان، شهر «وایمار» / تابستان 1393 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و…