مرور برچسب

واکنش اجتماعی

پرسش از فرهنگ(۶۵): پی آمدهای فرهنگیِ واکنش های اجتماعی چیست؟

واکنش را می توان، کنشی تعریف کرد که نه لزوما ناشی از چارچوبی عقلانی و فکر شده، بلکه حاصل، پاسخی عاطفی، احساسی و اغلب «خودکار» و دست کم «خود انگیخته» به کنشی دیگر باشد. واکنش ها در زنجیره هایی پیوستاری قرار می گیرند که می توانند دائما تداوم…