مرور برچسب

واکاوی جنبش دانشجویی

جلسه سخنرانی: واکاوی جنبش دانشجویی، دانشجو به مثابه کنشگر اجتماعی

گروه اخبار انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، روز دوشنبه آینده 15 اردیبهشت 1393، جلسه ای را در ادامه جلسات نقد و سخنرانی های خود، جلسه ای را درباره واکاوی جنبش دانشجویی برگزار می کند. در این جلسه که با حضور دکتر حمید رضا جلایی…