مرور برچسب

واقعیت

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۱۵): تخیل، واقعیت، حقیقت

برای دورکیم، واقعیت، امری روشن بود: «چیزی» مستقل از ذهن ما. از این رو  مفهوم «شیئی کردن» امر اجتماعی به مثابه روشی «عینی» برای رسیدن به شناخت آن را مطرح می‌کرد: فاصله گرفتن و نبود ِ هرگونه پیش‌داوری ِ پژوهشگر  نسبت به آن در ذهنش. موس،اما،…

اوباما: نماد و واقعیت

راه یافتن نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا به کاخ سفید، که حتی در نام خود گویای تاریخ دویست ساله تبعیض نژادی در این کشور علیه سیاهان است، همانگونه که پیش از این نیز در مقاله ای گفتیم، یک پیروزی برای فرهنگ بشری و انتقامی است که می توان آن…