مرور برچسب

هویت ملی

حافظه‌ی جمعی و هویت ملی

تذکر نویسنده: این مقاله بازگردان یکی از سخنرانی‌های نگارنده است که به دلیل نبود فرصت برای بازبینی آن پیش از چاپ، اشتباهات کوچکی در نمونه مکتوب آن راه یافته است و در نسخه زیر تا حد ممکن اصلاح شده و در آینده  وقتی به صورت کتاب منتشر شود،…

هویت‌های چند‌گانه

۱. چندگانگى فرهنگى (multiculturalism) چیست؟ آیا جامعه‌ای بدون چندگانگى فرهنگى وجود دارد؟ مهمترین خصلتهای که‌ جامعه‌ چندگانگى فرهنگى دارد، چیست؟ دو معنای متفاوت را می توان از چند گانگی فرهنگی درک کرد؛ یکی معنایی باستانی یا کلاسیک برای…

غرب و شرق در بازی فرهنگ

– جنابعالی چه توصیفی از غرب دارید؟ غرب فرهنگی دقیقا به چه معناست و چگونه این غرب شکل گرفته است؟ آنچه امروز و از قرن بیستم از این واژ درک می شود، کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکا هستند که البته کشورهایی چون ژاپن، استرالیا و چند کشور…

نظری بر دوگانه جهانی شدن یا استقلال/ هویت ملی و بومی گزینی کالایی

*به لحاظ تاریخی به نظر می رسد در کشور ما مصرف کالای خارجی و موضوع وابستگی به یک تعلق فرهنگی و عادت تبدیل شده است و کسانی در طول تاریخ به دنبال فراگیر کردن آن بوده اند و براندازی این شرایط دشوار به نظر می رسد، مثلا تقی زاده پیشرفت را در غربی…

وقتی تاریخ حافظه را می سازد در گفتگو با ناصر فکوهی

زهرا ماهری همه ما درگیر ساختن روایت‌های ذهنی بر اساس احساسات درونی تلخ و شیرین به اشیاء، اشخاص و موقعیت‌های گذشته هستیم و آن را امری شخصی تلقی می‌کنیم و از روایت‌هایی که بر اساس حافظه‌ جمعی ملتی شکل می‌گیرد، غافل هستیم. ناصر فکوهی استاد…

اقلیت های دینی و هویت ملی در گفتگو با ناصر فکوهی

سمانه جعفرزاده ایران از لحاظ پیشینه تاریخی بسیار باستانی خود، در سطح فرهنگی و از جمله دینی، کشوری بسیار متکثر بوده است. با وجود این، برغم حفظ این تکثر در اغلب حوزه ها، مثلا سنت های محلی، زبان، قومیت و ... در زمینه دینی ما از دوره دوم…

نوروز وهویت ملی: گفتگو با ناصر فکوهی

محمد رضا ارشاد 1-پیش از هر چیز، شما چه تعریفی از هویت ایرانی دارید.آیا آن را امری ایستا می بینید یا پویا؟ هویت «ایرانی»، را می توان دستکم از دو جنبه تعریف کرد، یکی جنبه و بعدی تاریخی که به مفهوم «ایرانیت» از خلال پهنه ایران که یک دولت…

گفت و گوی ناصر فکوهی با جلال ستاری: اسطوره‌ها و شکل گیری هویت ملی

هویت ملی به سه چیز نیاز دارد؛ آموختن، خلاقیت، آزادی جلال ستاری یکی از اندیشمندان معاصر است که بیش از نیم قرن تلاش فرهنگی را در پشتوانة خود دارد، نامی که یادآور گسترة بزرگی از اسطوره‌ها، تحلیل های عمیق، نقدهای ادبی و اندیشیدن بر هنر به…