مرور برچسب

هویت ملی

نوروز وهویت ملی: گفتگو با ناصر فکوهی

محمد رضا ارشاد 1-پیش از هر چیز، شما چه تعریفی از هویت ایرانی دارید.آیا آن را امری ایستا می بینید یا پویا؟ هویت «ایرانی»، را می توان دستکم از دو جنبه تعریف کرد، یکی جنبه و بعدی تاریخی که به مفهوم «ایرانیت» از خلال پهنه ایران که یک دولت…

گفت و گوی ناصر فکوهی با جلال ستاری: اسطوره‌ها و شکل گیری هویت ملی

هویت ملی به سه چیز نیاز دارد؛ آموختن، خلاقیت، آزادی جلال ستاری یکی از اندیشمندان معاصر است که بیش از نیم قرن تلاش فرهنگی را در پشتوانة خود دارد، نامی که یادآور گسترة بزرگی از اسطوره‌ها، تحلیل های عمیق، نقدهای ادبی و اندیشیدن بر هنر به…