مرور برچسب

هنر و سینما

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم(۴)؛ مطب دکتر کالیگاری

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۴)؛ مطب دکتر کالیگاری (۱۹۱۹) / روبرت وینه (۱۸۷۳-۱۹۳۸) / صامت / ۷۱ دقیقه این فیلم که ابتدا قرار بود فرتیس لانگ آن را بسازد، به دلایل گوناگون به ویژه به دلیل زمان و جوّ دورانی  که در آن ساخته و…