مرور برچسب

هنر ایرانی

مینیاتورها در غم سیاوش خود

به یاد عباس معیری (۱۳۱۸-۱۳۹۹) امروز سخن‌ گفتن از مرگ، گویی به مشغولیتی پیوسته برای کسانی بدل شده که هنوز زنده مانده‌اند؛ گویی همه ما به بازیگران ناخواسته «مُهر هفتم» برگمان تبدیل شده‌ایم و ناچار هستیم به بازِی مرگ بر سر شطرنج زندگی تن…