مرور برچسب

هنرمند

درسگفتارهای کلژدوفرانس، مانه: یک انقلاب نمادین (۳۴)

پیر بوردیو برگردان ناصر فکوهی تصویر: قایق سواری اثر مانه نظریه موقعیت‌ها و انحراف مدرّسی تبیین یک نظریه موقعیت‌ها، کار مشکلی است، زیرا برای آن نیاز به موقعیت‌هایی وجود دارد که تنها از خلال افرادی قابل به دست آوردن است که خود در…

هنرمند به‌مثابه امید، هنرمند به‌مثابه مقاومت

در فاصله دو دهه ١٣٣٠ تا ١٣٥٠، موسیقی کلاسیک (دستگاهی) ایران، به دلایل بسیار زیادی که به تحولات فرهنگی پس از کودتای ٢٨ مرداد، تأسیس رادیو و برنامه «گلها» و سپس تلویزیون و گروهی از نهادهای مهم نظیر مرکز حفظ و اشاعه موسیقی مربوط می‌شوند، جان و…

پاره های هنر (۱۳)، دوشان: شناخته شدن هنرمند، شرط وجود ِهنرمند

برگردان ناصر فکوهی به باور من، در حقیقت اگر یک هنرمند، یک مرد هنرمند نابغه، حال هر کسی می خواهد باشد، در نقطه ای دورافتاده در آفریقا زندگی کند و هر روز خارق العاده ترین تابلوهای نقاشی را خلق کند، اما هیج کسی نباشد آنها را ببیند، او وجود…

پاره های هنر (۱) برگسون: بینش ِ «رها شده» هنرمند

هانری برگسون برگردان ناصر فکوهی گاه به گاه، و بسیار به ندرت، رویدادی خوش از راه می رسد و انسان هایی پدید می آیند که احساس و آگاهی آنها کم تر درگیر تعلقات زندگی است طبیعت از یاد برده باشد قوه دریافت ِ آنها را به قوه کنش ِ ایشان گره بزند…

واژه نامه بوردیو (۱۱) هنرمند (L’Artiste)

ترجمه ناصر فکوهی « هنرمند فردی حرفه ای است که امر ضمنی را به امر عینی بدل می کند، کار او عینی کردن است یعنی سلیقه را به شیئی تبدیل می کند. او فردی است که امکان ها را به تحقق در می آورد: معنی عملی امر زیبا جز با به تحقق در آمدن قابل شناخت…