مرور برچسب

هما فرجادی

گفتگوی ناصر فکوهی و هما فرجادی: معماری و اندیشه چند رشته ای

گزارش: رامین صفری راد ناصر فکوهی: در ابتدای صحبت‌هایم لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که دیدگاه‌هایی که اینجا مطرح می‌کنم طبعا با رویکردی معمارانه نیست، بلکه به انسان شناسی تعلق دارد و از این رو ممکن است انطباق کاملی چه در شکل و چه در…