مرور برچسب

نوکر صفتی

انسان شناسی آسیب های روزمره (۱۵) : نوکر صفتی

اتیین لابوئسی(Etienne de la Boétie) نویسنده فرانسوی و دوست مونتنی (Montaigne) دیگر نویسنده و فیلسوف اندیشمند فرانسه در قرن 16 بود. کتاب معروف او «گفتار در باب بردگی خودخواسته» (1574) به همان میزان در تاریخ اندیشه سیاسی و تحلیل مقاومت در…