مرور برچسب

نوبل اقتصاد 2008

لطفا فیلم را از نو آغاز کنید!

نوبل اقتصاد و قصه پر غصه ما خبر اختصاص یافتن جایزه نوبل اقتصاد 2008 به پل کروگمن، استاد دانشگاه پرینستون، ژورنالیست، وبلاگ نویس نیویورک تایمز، روشنفکر و اقتصاددان؛ از مخالفان سرسخت سیاست های بوش و نو لیبرالیسم، خبری که خود وی، آن را در…