مرور برچسب

نمونه سئوالات درس ” فرهنگ و توسعه“

نمونه سئوالات درس “فرهنگ و توسعه”

دورة کارشناسی انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- نیم سال دوم 1383-84 زمان: 60 دقیقه (14 نمره + 6 نمره تحقیق) 1- جهانی شدن سیاسی را تشریح کنید(3 نمره) 2- جهانی شدن را در دو بعد فرهنگی تشریح کنید(4 نمره) 3- آیا دفاع…