مرور برچسب

نمونة سئوالات درس ”جامعه و فرهنگ“

نمونه سئوالات درس “جامعه و فرهنگ”

کارشناسی دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)- نیم سال اول 1384-85 زمان: 90 دقیقه (20 نمره) 1- بیگانه‌ترسی (xenophobia) چه رابطه‌ای با رشد یا عدم رشد فرهنگی دارد؟(4 نمره) 2- جهانی شدن مدرن چه تغییراتی با چه پی‌امدهایی…