مرور برچسب

نمادهای شهری

نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آنها در شهرنشینی

نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آنها در شهرنشینی، در گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی حسن ظهوري منشا نمادهای شهری ناشناخته است همواره از شهر و شهرنشینی به عنوان بزرگ ترین زیست گاه و موقعیت انسان معاصر یاد می شود. زیست گاهی که به واسطه…