مرور برچسب

نمادهای شهری

جدال شکل و محتوا در عرصه عمومی

مقدمه مباحثی که در طول سال‌های اخیر بر سر شکل‌ها و ظواهر افراد و گروه‌های اجتماعی انجام گرفته است، گاه به چنان حدی از گسترش رسیده است که گویی شکل‌ها تعیین‌کننده‌ترین پدیده‌ها بوده و باید محتواها و معانی را در رابطه با آن‌ها…

نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آنها در شهرنشینی

نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آنها در شهرنشینی، در گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی حسن ظهوري منشا نمادهای شهری ناشناخته است همواره از شهر و شهرنشینی به عنوان بزرگ ترین زیست گاه و موقعیت انسان معاصر یاد می شود. زیست گاهی که به واسطه…