مرور برچسب

نقاشی طبیعت

از رنجی که می کشیم!

  پرویز کلانتری (1310-1395) نخستین بار  که پرویز کلانتری را در خانه یکی از دوستان دیدم، بسیار زود برایم خاطرات  کودکی ام زنده شدند. به او پیشنهاد گفتگوهایی  در چارچوب «پروژه انسان شناسی تاریخی فرهنگ مدرن ایران» را دادم  که بدون تامل و…