مرور برچسب

نظریه هنر بوردیو

اینجا یک میدان است: درباره نظریه هنر بوردیو

گروه اندیشه: ناصر فکوهی، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، یکشنبه اول‌اردیبهشت 1387، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره نظریه هنر پیر بوردیو، متفکر و جامعه‌شناس فرانسوی به سخنرانی پرداخت . فکوهی در آغاز به تاثیر و نفوذ کار بوردیو…