مرور برچسب

ناخودآگاه

کوته نوشت‌های اجتماعی (۲): شهر

شهر برای اکثر مردم جایی است که در آن خانه دارند، کار کرده، یا نیازهای زیستی‌شان را تامین می‌کنند. اما شهر، بدون برخورداری از یک نظام حسی پنجگانه که پیرامون را به نظام‌شناختی ما برساند و بدون قابلیت پردازش این داده‌ها در ناخودآگاه…

گفتارهای عمومی (۹۴)،درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی؛زیگموند فروید: فراسوی آگاهی

به اطلاع علاقمندان میرساند نود و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن آلمانی، از کارل مارکس تا اولریش بک” در تاریخ پنجشنبه 5 اسفند۱۴۰۰ در کانال درسها، کانال گفتارهای عمومی و…