مرور برچسب

نابسامانی

نابسامانی در جامعه به نابسامانی در فضاهای شهری می‌انجامد: گفت و گو با ناصر فکوهی

سینا قنبرپور دکتر ناصر فکوهی، انسان‌شناس و استاد دانشگاه تهران با این جمله در گفت‌وگویی که پیش رو دارید، حادثه نظام‌آباد تهران را که طی آن جوانی در هفته پایانی مهرماه امسال 12نفر را قربانی ضربات خود کرد، تحلیل کرده است. سال‌هاست که پلیس…