مرور برچسب

میدان ادبی

واژه نامه بوردیو(۲۹): میدان ادبی

ترجمه ناصر فکوهی میدان ادبی ( اقتصاد در خلاف جهت میدان ادبی) تاثیر انقلاب نمادینی که از خلال آن هنرمندان خود را از بند تقاضای بورژوازی رها کنند و برای این کار هیچ اربابی را به جز هنر خویش نپذیرند، آن خواهد بود که بازار از میان برود.…