مرور برچسب

موقعیت انسان شناسی

سخنی درباره موقعیت انسان شناسی

در جلسه ای که روز 23 آذر 1394 برگزار شد، اساتید و دانشجویان گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به بحث و تبادل نظر پرداختند. مشکلاتی مطرح شدند و پاسخ هایی دریافت شدند. این جلسه همچون تمام جلسات بحث آزاد که در این دانشکده و…