مرور برچسب

موزه

اندیشه های تصویری(۴): موزه ها

ناصر فکوهی (طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی) قدم زدن در موزه‌های اروپایی، لذت بخش و دردآور است: لذتی حاصل شهادت بر چنین انباشتی از زیبایی، هوش و مهارت، گردآوردن عناصری بی‌شمار و بار دادن به آنها در پس میلیون‌ها ساعت کار و رنج، در قالب‌هایی…