مرور برچسب

مناظره

وای بر ما !

امشب، 14 خرداد 1388، ناظر مناظره ای بودیم که دو سیاستمدار عالیرتبه کشورمان را در برابر یکدیگر قرار می داد: ریاست جمهوری کنونی، پر هیجان و بی اندازه مطمئن از خویش که در چهار سال گذشته بالاترین درآمد تاریخی نفت کشور را در اختیار داشت تا…