مرور برچسب

ملت

گفتگو: در جستجوی «رویای ایرانی»

– رویای یک ملت را چگونه می توان از لحاظ تاریخی تعریف کرد؟ از لحاظ تاریخی نمونه مشهور پیوند دادن عنوان «رویا» (Dream) با نام یک کشور یا یک پهنه جغرافیایی در دوران مدرن به آمریکا بر می گردد و اصطلاح معروف «رویای آمریکایی» (American Dream)…

همگرایی و واگرایی در چارچوب مفهوم ملت

گفتگو با مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ 1- تمایلات، مفاهیم و عناصر متضاد در میان افراد یک جامعه و همچنین در قالب یک ملت نشانه چیست؟ آیا عمل حرکت و پویایی اجتماعی است یا عامل وخامت جامعه؟ «ملت»(Nation) یک مفهوم سیاسی جدید است که عمر آن…

اندیشه ایران‌شهری؛ در گفتگو با ناصر فکوهی

- از جمله اندیشه‌هایی که در دوره معاصر هم تاثیرگذاری زیادی داشته و هم در محافل فکری درباره آن بحث و گفت‌وگوی فراوانی شده است، موضوع ایران‌شهری است. به نظر شما این دیدگاه دارای چه مختصاتی است؟ آیا این دیدگاه، یک دیدگاه وطنی به حساب می‌آید یا…

ملت، شهروند و وحدت ملی: گفتگو با ناصر فکوهی

- بدیهی است که در ابتدا می‌بایست کلیدواژه‌های بحث را روشن کرد و آنگاه اقدام به تحلیل یک موضوع کرد. اما اجازه می‌خواهم گفت‌وگو را از نقطه نامتعارفی آغاز کنم. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که ما می‌بایست بین دو مفهوم "ملت-دولت" و…