مرور برچسب

مفهوم عقب ماندگی

مفهوم «عقب ماندگی» و نظریه های «خلقیات ایرانیان» در گفتگو با ناصر فکوهی

سارا فرجی ابتدا باید گفت این نکته ای بسیار درست است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در سنت باستانی پیش از اسلام به دلیل نبود تاکید بر نوشتار، تاریخ ایران را بیشتر در زبان های آرامی و ارمنی و یونانی باستان می یابیم تا در نزد…