مرور برچسب

معرفی کتاب نظریه‌ای علمی دربارة فرهنگ

نظریه‌ای علمی درباره فرهنگ

گروه کتاب و رسانه مالینوفسکی، برونیسلاو، نظریه‌ای علمی دربارة فرهنگ، ترجمة عبدالحمید زرین قلم، ویرایش و مقابلة علمی و مقدمه از ناصر فکوهی، تهران، گام نو، 1378، 213صفحه. درباره کتاب : این کتاب یکی از مهم ترین کتاب های مالینوفسکی به…