مرور برچسب

معرفی درس فرهنگ و توسعه

معرفی واحد درسی فرهنگ و توسعه

عنوان به انگلیسی: Culture and development تعداد واحد: 2 نوع درس: نظری(اجباری) پیش نیاز: انسان شناسی فرهنگی شرح‏ درس: فرهنگ و توسعه که در برنامه آموزشی برخی از دانشگاه‏های جهان با عنوان ”انسان‏شاسی توسعه“ نیز شناخته می شود، به…