مرور برچسب

معرفی درس انسان‏شناسی شهری

معرفی واحد درسی انسان‏شناسی شهری

عنوان انگلیسی: Urban Anthropology تعداد واحد: 2 نوع درس: نظری (اجباری) پیش نیاز: انسان‏شناسی فرهنگی شرح درس: انسان‏شناسی شهری یکی از شاخه‏ های انسان شناسی فرهنگی است که در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. این شاخه، عمدتا…