مرور برچسب

معرفی درست انسان شناسی سیاسی

معرفی واحد درسی انسان‏شناسی سیاسی

عنوان به انگلیسی: Political Anthropology تعداد واحد: 2 پیش نیاز: انسان‏شناسی فرهنگی نوع درس : نظری(اجباری) شرح درس: درس انسان شناسی سیاسی به یکی از شاخه ‏های مهم انسان‏شناسی فرهنگی اختصاص دارد که از ابتدای این علم اهمیتی ویژه…