مرور برچسب

معرفی تهیه کنندگان فرانسوی واژه‌نامه

واژه نامه بوردیو ۲ : معرفی تهیه کنندگان فرانسوی واژه‌نامه

واژه نامه بوردیو به صورتی که در این پایگاه خواهد آمد در واقع ترجمه ای است تدریجی و بدون رعایت نظم الفبایی، از کاری که اصل آن به زبان فرانسوی انجام شده و بر روی پایگاه اینترنتی پیر بوردیو در دسترس است. متن زیر، مقدمه ای است که تهیه کنندگان…