مرور برچسب

مصایب ۱۰۰ ساله نفت

۲۹ اسفند را عزای ملی اعلام کنیم!

ویژه‌نامه‌ای که یکی از هفته‌نامه‌های تهران (شهروند امروز، 5 خرداد) با عنوان گویای «مصایب 100 ساله نفت» به مناسبت سالگرد کشف «بلای ملی» منتشر شده است، از جمله شامل ارائة یکی از آخرین کشفیات اقتصاددانان نولیبرال وطنی است ( که پس از کشف قبلی…