مرور برچسب

مصاحبه با پرسش های آزاد یا هدایت شده و مصاحبه متمرکز

مصاحبه (۵): مصاحبه با پرسش های آزاد یا هدایت شده و مصاحبه متمرکز

مادلن گراویتز ترجمه ناصر فکوهی روش شناسان بر سر تفاوت های ظریف این دو گونه از فن مصاحبه، از لحاظ میزان آزادی و عمق آنها با یکدیگر توافق ندارند. در هر دو مورد این مصاحبه های با پرسش های زیاد، فرموله نشده از قبل، که صرفا مضمون های آنها…