مرور برچسب

مشکل اصلی دانشجویان ایرانی

نداشتن انگیزه و هدف مشکل اصلی دانشجویان ایرانی: گفت‌و گو با ناصر فکوهی به مناسبت روز دانشجو

روز 16 آذر در ایران به نام روز دانشجو نامگذاری شده است. روزی که به یاد سه دانشجو که در اعتراض به دیدار رسمی نیکسون و از سرگیری روابط ایران با بریتانیا در دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می‌شود. گره زدن این واقعه تاریخی با روز دانشجو…