مرور برچسب

مستند «سپیده دمی که بوی لیمو می داد»

از لیموها متنفرم!

هفتم تیر ماه 1366، است. شهر سردشت. چند هواپیما، صدای گنگ چند انفجار و دودی که به هوا بلند می شود: بوی ترش لیمویی که هوا را پر می کند. جنگی ناخواسته، مرگی که گویی نباید هر گز از راه برسد، اما حالا درست زمانی که در انتظارش نیستی، از راه می…