مرور برچسب

مسائل زنان

نوکیسه‌های فرهنگی، لمپن‌های روشنفکر!

آسیب‌شناسی جامعه امروز از نگاه ناصر فکوهی آزاده شمس ناصر فکوهی را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در اتاقش ملاقات می‌کنم. 10 سال پیش برای اولین‌بار و به عنوان دانشجو به این دانشکده آمدم، اما هرگز شانس این را نداشتم که دانشجوی…